Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
567
Tuần này:
3316
Tháng này:
9169
Tất cả:
625811

Tuổi trẻ Đông Sơn

Đăng lúc: 09:47:22 03/03/2017 (GMT+7)

I.                   LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐÔNG SƠN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hoà chung vào dòng chảy cách mạng của dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Đông Sơn đã luôn thể hiện được truyền thống yêu nước của vùng quê cách mạng - Cái nôi của Đảng - Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh nhà. Khởi đầu từ những năm (1924 - 1925 ). Từ chủ nghĩa yêu nước bằng nhiều con đường : ( học tập, lao động và hoạt động ) các tầng lớp Thanh niên tiến bộ Thanh Hoá nói chung, Thanh niên Đông Sơn nói riêng đã bước đầu tìm đến với lí tưởng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quóc cùng với sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên toàn tỉnh ngày 13/3/1927 tiểu đội Việt Nam cách mạng thanh niên Đông Sơn  được thành lập và chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ huyện sau này.

          Ngày 25/6/1930 Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ đầu tiên của huyện Đông Sơn đồng thời là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá được thành lập và đã có chủ trương xây dựng tổ chức " Thanh niên cộng sản Đoàn ", những ngày sau khi được thành lập đã bị đế quốc Pháp khủng bố gắt gao, nên các nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác vận động thanh niên chưa được triển khai trong Đảng.

          Đến tháng 3/1938, Đảng cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức " Thanh niên tân tiến Hội " để giúp Đảng vận động các tầng lớp thanh niên. Lúc này, căn cứ vào tình hình thực tế của phong trào thanh niên trong tỉnh, cùng với 8 huyện thị gồm : Thị xã Thanh Hoá, Hoằng Hoá, Tĩnh Gia, Nông Cống, Thiệu Hoá, Yên Định,… tổ chức thanh niên tân tiến hội được thành lập ở Đông Sơn. Từ đó tổ chức đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đã tham gia góp phần làm nên những chiến công vẻ vang cho quê hương Đông Sơn nói riêng và cả nước nói chung.

          Trong quá trình đấu tranh và hoạt động hơn 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Sơn đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đến nay toàn huyện có gần 10 nghìn ĐVTN, sinh hoạt ở 32 cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc.

          Từ ngày thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Sơn đã trải qua 22 lần tổ chức đại hội. Cán bộ, ĐVTN Đông Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, nghị lực và trí sáng tạo của tuổi trẻ, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng; dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, anh dũng hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Các thế hệ thanh niên Đông sơn nói riêng Thanh niên Việt nam nói chung đã nối tiếp nhau viết lên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, Tuổi trẻ Đông Sơn hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra cống hiến cho sự nhiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

II.                CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.      Chức năng.

Cơ quan Huyện Đoàn Đông Sơn là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ.

- Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về những chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện Đoàn điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.

- Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, BCH, BTV Huyện đoàn.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện, báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn để kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện và các ngành liên quan về những chủ trương, chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội của huyện. Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi.

- Quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn; quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, ngân sách, tài sản và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đoàn và Cơ quan huyện Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Thường trực Huyện Đoàn gồm: Bí thư Huyện Đoàn là Thủ trưởng cơ quan, các Phó Bí thư Huyện Đoàn là Phó Thủ trưởng cơ quan.

- BTV Huyện đoàn: (Có danh sách kèm theo0

- BCH Huyện đoàn: (Có danh sách kèm theo)

 

2. Các tổ chức do Đoàn TN phụ trách, lãnh đạo:

* Hội LHTN:

Có danh sách Ủy ban Hội LHTN kèm theo

* Hội đồng Đội:

Có danh sách Ủy viên kèm theo

3.Các cơ sở Đoàn trong huyện:

* Khối Xã, thị trấn: gồm 15 đơn vị

 

1. Đông Hoàng

5.Đông Anh

 

12. Đông Quang

2. Đông Ninh

 

6. Đông Thanh

9. Đông Thịnh

13. Đông Văn

3. Đông Khê

7. Đông Tiến

10. Đông Yên

14. Đông Nam

4. Đông Minh

8. T.Tr  Rừng Thông

11. Đông Hòa

15. Đông Phú

 

* Khối Cơ quan – Doanh nghiệp: gồm 11 đơn vị

1.     CĐ Huyện ủy

2.     CĐ UBND huyện

3.     CĐ Công an huyện

4.     CĐ Bệnh viện đa khoa

5.     CĐ Trung tâm y tế

6.     CĐ Chi cục Thuế

7.     CĐ Bảo hiểm xã hội

8.     CĐ Hiệu thuốc

9.      CĐ Ngân hàng Nông nghiệp huyện

10.                         CĐ Viện kiểm sát

11.                         Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi

 

* Khối Trường học: 4 đơn vị

1.     Đoàn trường THPT Đông Sơn I

2.     Đoàn trường THPT Đông sơn II

3.     Đoàn trường THPT Nguyễn Mộng Tuân

4.     Đoàn Trường TTGDTX