Truy cập

Hôm nay:
181
Hôm qua:
515
Tuần này:
181
Tháng này:
9830
Tất cả:
626472

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2012

Đăng lúc: 09:11:51 03/03/2017 (GMT+7)

TT

Họ tên

Đơn vị

Năm sinh

 

Chức vụ

 
 

1

Lê Văn Tuấn

Huyện đoàn

1984

Bí thư

 

2

Trần Thị Chuyên

Huyện đoàn

1989

Phó Bí thư

 

3

Phùng Tố Linh

Huyện đoàn

1990

Phó Bí thư

 

4

Nguyễn Thế Quyền

Đông Tiến

1984

UV.BTV Huyện đoàn, BT Đoàn xã

 

5

Lê Văn Cường

CĐ Công an

1985

UV. BTV Huyện đoàn, BT chi đoàn

 

6

Trần Ngọc Minh

Đông Sơn I

1982

UV. BTV Huyện đoàn, BT đoàn trường

 

7

Lê Thị Nga

Đông Minh

1989

UV. BTV Huyện đoàn, BT Đoàn xã

 

8

Phạm Thị Duyên

Đông Khê

1993

BT Đoàn xã

 

9

Nguyễn Văn Quân

Đông Hòa

1990

BT Đoàn xã

 

10

Lê Thị Thúy

Đông Ninh

1986

BT Đoàn xã

 

11

Lê Vũ Thành

Đông Hoàng

1988

BT Đoàn xã

 

12

Nguyễn Chí Huy

Đông Phú

1989

BT Đoàn xã

 

13

Nguyễn Thị Lý

Đông Quang

1991

BT Đoàn xã

 

14

Lê Đoan Anh

Đông Văn

1986

BT Đoàn xã

 

15

Doãn Thị Hồng

Đông Thịnh

1987

BT Đoàn xã

 

16

Lê Thọ Hưng

Đông Anh

1990

BT Đoàn xã

 

17

Lê Văn Thìn

Đông Thanh

1987

BT Đoàn xã

 

18

Nguyễn Thị Hằng

CĐ Chính quyền

1982

BT chi đoàn

 

19

Lê Quang San

CĐ BVĐK

1987

BT Chi đoàn

 

20

Hồ Phúc Hường

Đông Sơn II

1985

PBT Đoàn trường

 

21

Trịnh Văn Dũng

Ng. M. Tuân

1987

PBT Đoàn trường